Finançament
F Pere Tarrés

"El Desafío" de Talento Solidario 2018

La Fundació Botín engega un nou desafiament a través del qual busca idees i iniciatives que contribueixin a la protecció, promoció i conservació del medi ambient, millorant la qualitat de vida i l'ocupabilitat dels col·lectius vulnerables.

Convocant: 
Fundació Botín
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 2 Abril, 2018
Termini convocatòria: 
02/04/2018 fins 28/05/2018
Àmbit: 
Atenció social
Drets humans i solidaritat
Educació i formació
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Objectius

 • Ajudar a que els col·lectius més vulnerables tinguin accés a productes i serveis, mitjançant la reutilització, aprofitament, canalització o reciclatge dels mateixos (garantir l'accessibilitat a recursos escassos / béns o serveis).
 • Promocionar la inserció sociolaboral de persones vulnerables. (Ocupabilitat).
 • Millorar el medi en què viuen aquestes persones (desenvolupament entorn rural / urbà).

Es donarà suport a projectes:

 • Innovadors en el fet que continguin elements diferents per afrontar i resoldre aquesta problemàtica social.
 • Que generin un impacte social rellevant. Es busquen projectes d'interès general que beneficiïn a la societat en el seu conjunt amb potencial de millorar la situació dels col·lectius descrits en el repte.
 • Que puguin ser models replicables o exportables a altres territoris, localitats, àmbits educatius, beneficiaris etc ...
 • Que siguin sostenibles econòmicament a mitjà/llarg termini.
 • Que potenciïn els entorns col·laboratius, és a dir, projectes que en el seu disseny o implementació contemplin la col·laboració amb altres organitzacions socials, públiques i/o privades.

El programa tindrà una durada d'un any d'abril 2018 a juliol 2019 i s'articula de la següent manera:

 • Convocatòria per a organitzacions socials que ajudi a detectar idees i iniciatives que aportin solucions innovadores i viables que donin resposta al desafiament plantejat. (Abril-Maig 2018)
 • Aquestes organitzacions socials treballaran conjuntament en un espai comú durant un període de quatre meses per a convertir les seves idees en projectes més innovadors, viables i sostenibles. (Setembre-Desembre 2018)
 • Al final d'aquesta etapa s'exposaran els projectes davant un Equip de Promotors del Programa i se seleccionaran els projectes semifinalistes, que s'adjudicaran a un promotor Sènior amb àmplia experiència que els ajudarà en la última etapa de formulació final del projecte per a la seva presentació definitiva davant el Comitè d'Experts del Programa. (Desembre 2018-Febrer 2019)
 • Una vegada finalitzada la mentorització en els terminis establerts, s'exposaran els projectes davant el Comitè d'Experts del programa, qui seleccionarà els projectes guanyadors. (Febrer 2019)
 • Als projectes guanyadors, se'ls oferirà l'acompanyament estratègic necessari per al seu desenvolupament i implementació a través d'un Ecosistema de Suport format per altres entitats col·laboradores que psaran el seu know-how a la seva disposició. (Febrer-Juliol 2019). Aquest acompanyament estratègic consistirá:
 1. Capital llavor- Suport econòmic de fins a 20.000 € / projecte per a la posada en marxa del mateix.
 2. Suport en Consultoria Estratègica per consultores de referència del sector.
 3. Suport Jurídic: Per determinar el marc jurídic i acords necessaris per a la implementació del projecte.
 4. Suport tecnològic: Per a aquells projectes que el Comitè decideixi que poden ser susceptibles de digitalització.