Finançament
F Pere Tarrés

I Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social

La Fundación Mutua Madrileña ha obert una convocatòria d'ajudes en temes de persones amb discapacitat, igualtat de la dona, infància, cooperació al desenvolupament i col·lectius en risc d'exclusió social.

Convocant: 
Fundación Mutua Madrileña
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 5 Setembre, 2012
Termini convocatòria: 
05/09/2012 fins 03/10/2012
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Objectiu: reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d'Espanya.

Àmbits d'actuació:
- Persones amb discapacitat
- Igualtat de la dona
- Infància
- Cooperació al desenvolupament
- Col·lectius en risc d'exclusió social

Beneficiaris: és important verificar els requisits a les bases, tenint en compte que són criteris bastant restrictius! Alguns elements a tenir en compte:
- Estar constituïdes com a entitat sense ànim de lucre (subjecta a la llei 49/2002).
- Tenir com a fins en els seus estatuts, la realització d'activitats orientades als col·lectius de la categoria a la qual s'opta.
- Comptar amb seu social permanent i capacitat d'obrar dins el territori espanyol.
- Els dos últims exercicis econòmics tancats sotmesos a auditoria.
- Experiència demostrable mínima de dos anys amb el col·lectiu.
- Disposar de pàgina web actualitzada.
**Queden expressament excloses les fundacions i associacions d'empresa o grups d'empreses, les obres socials de les caixes d'estalvis i les organitzacions governamentals.

Dotació econòmica: 100.000 euros a repartir entre els projectes seleccionats per categoria i amb un màxim de 50.000 euros per projecte.

Termini presentació: des de les 08:00h. del 5 de setembre de 2012 fins les 20:00h. del 3 octubre 2012.

Més informació: al web de la Fundación Mutua Madrileña.