Finançament
F Pere Tarrés

IX Convocatòria anual d'Ajuts a Projectes Socials de la Fundación Mutua Madrileña 2020

La Fundación Mutua Madrileña presenta la seva convocatòria anual d'ajuts a projectes socials per a entitats sense ànim de lucre, que obrirà el proper mes de setembre.

Convocant: 
Fundación Mutua Madrileña
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 7 Juliol, 2020
Termini convocatòria: 
08/09/2020 fins 02/10/2020
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cooperació al desenvolupament
Gènere
Infància, Joventut i Famílies
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Recerca i Innovació
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

La convocatòria vol reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida de diversos col·lectius desafavorits tant a Espanya com fora de les seves fronteres.

Categories

  • Discapacitat: proyectes que millorin les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com la seva qualitat de vida (ocupació, formació, integració, atenció i assistència, abordatge situació COVID-19, etc.). Dotació: 175.000€
  • Violència de gènere: projectes que millorin la situació de les dones víctimes de maltractaments, en qualsevol àmbit (prevenció, conscienciació, assistència, formació i ocupació, abordatge situació COVID-19). Dotació: 125.000€
  • Ajuda a la infància: projectes que millorin les condicions de vida d'infants amb problemes de salut i/o en risc d'exclusió social per motius socioeconòmics. Dotació: 125.000€
  • Integració laboral de joves en risc d'exclusió social: projectes que afavoreixin l'accés a l'ocupació de joves en risc d'exclusió, d'acord amb les actuals circumstàncies socioeconòmiques. Dotació: 150.000€
  • Seqüeles socials i econòmiques de la COVID-19 a persones sense llar, gent gran i famílies vulnerables: projectes adreçats a l'ajuda directa i d'emergència a aquests col·lectius, per a atendre les necessitats bàsiques generades per la crisi de la COVID-19 a Espanya (alimentació, higiene, prevenció, integració, esclatxa digital, etc.). Dotació: 125.000€
  • Cooperació al desenvolupament: projectes que cobreixin les necessitats bàsiques de la població infantil a països en vies de desenvolupament o en situació de conflicte i contribueixin a reduir els índexs de mortalitat d'aquest col·lectiu. També s'acceptaran projectes que donin ajuda a països en vies de desenvolupament o situació de conflicte, per pal·liar i abordar la crisi generada per la COVID-19. Dotació: 175.000€
  • Innovació social: projectes d'entitats sense ànim de lucre que plantegin noves formes de satisfacer les necessitats socials o d'abordar una problemàtica social. Dotació: 125.000€

Les sol·licituds s'hauran de realitzar exclusivament a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña en formato on-line.