Finançament
F Pere Tarrés

l Premi IT Acció Social i Comunitària de l’Institut del Teatre, 2023

Donar suport i potenciar la inserció professional dels graduats i graduades de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), del Conservatori Superior de Dansa (CSD), del Conservatori Professional de Dansa (CPD) (sempre i quan sigui major d’edat) i/o titulats i titulades del Postgrau d’arts escèniques i acció social i/o del Postgrau d’arts escèniques i educació de I'lnstitut del Teatre, donant suport i impulsant l'articulació d’un projecte on interaccionin les arts escèniques i l'acció social i comunitària.

Convocant: 
Institut del Teatre
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 26 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
07/07/2023
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cultura, Religió i Esport
Ocupació i Inserció laboral
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Aquest premi hauria de possibilitar la creació, producció i exhibició del resultat artístic dels processos comunitaris en qualsevol dels formats de les arts en viu i en qualsevol dels contextos professionals de producció i difusió de la cultura.

El projecte ha de respondre a les necessitats socioculturals dels col·lectius, entitats i/o persones que hi participen i es valorarà positivament que es realitzi amb vocació de continuïtat i permanència en el temps. La proposta ha de respectar els principis ètics de la co-creació, la co-autoria i la participació des de la perspectiva dels drets culturals, la no discriminació per raons de gènere, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre d’altres, i es tindrà en compte que es respectin els temps lents i porosos dels processos i que l'ètica de les cures sigui transversal i constitutiva del fet artístic.

El premi està dotat amb trenta mil euros (30.000,00€), que s'hauran de destinar a la creació, producció i exhibició d’una proposta escènica d’una durada no inferior a 45 minuts que pugui ser presentada en qualsevol del contextos professionals de producció i difusió de la cultura.