Finançament
F Pere Tarrés

La Dinamo Fundació contribueix a l’impuls de cooperatives d’usuàries d’habitatge a Catalunya

Arrel de la situació d'emergència sanitària, la Dinamo Fundació vol continuar impulsant projectes que aposten per un model d'habitatge cooperatiu com una eina per a la transformació social i la defensa del dret a l'habitatge.

Convocant: 
Dinamo Fundació
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 25 Maig, 2020
Termini convocatòria: 
01/06/2020 fins 30/06/2020
Àmbit: 
Drets humans i solidaritat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Amb aquesta finalitat, engega una convocatòria per a atorgar ajudes a cooperatives d'habitatge o integrals d'habitatge i consumidores i usuàries, que impulsin projectes d'habitatge cooperatiu com a mecanisme per contribuir a garantir el dret a l'habitatge.

La present convocatòria té per objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 € destinats a 5 projectes per un valor de 4.000 € a fons perdut.

La convocatòria vol contribuir a fer possible l’impuls dels projectes en procés de promoció, apostant per promoure un accés més universal a un habitatge digne, i ampliant el parc d'habitatge amb un ús social, situant-lo fora les dinàmiques especulatives pròpies del mercat immobiliari.

Requisits per presentar-se

 1. Les cooperatives han de ser d’habitatge, de consumidores i usuàries, o integrals d’habitatge i consumidores i usuàries. Han de ser sense ànim de lucre i d’iniciativa social, com a garantia que persegueixin oferir habitatge digne als costos més ajustats possibles per les usuàries, fet que garanteix l’impacte social de la cooperativa. Els habitatges hauran de ser de propietat col·lectiva de la cooperativa, i només se n’adjudicarà el dret d’ús a les persones sòcies.
 2. Tenir el sòl adquirit, adjudicat o un conveni signat per a la seva adjudicació, a Catalunya.
 3. Les cooperatives han d’estar en fase de promoció, sense haver entrat a viure als habitatges, ja que es tracta de la fase de major necessitat econòmica, i menor estabilitat del projecte.
 4. Acreditar que la cooperativa compleix algun dels següents mecanismes que contribueixin a mantenir la propietat col·lectiva dels habitatges al llarg del temps:
  1. sòl de titularitat pública cedit en dret de superfície;
  2. sòl de titularitat privada en el qual consti al registre de la propietat càrrega de dret real que garanteixi la propietat col·lectiva del sòl i la seva posterior edificació.
  3. sòl de titularitat privada d’una entitat no lucrativa d’habitatge social cedit en dret de superfície, usdefruit, o fase d’una cooperativa.
 5. Les aportacions per accedir al projecte no poden superar els 50.000 per Unitat de Convivència.