Finançament
F Pere Tarrés

L’Euroregió Pirineus Mediterrània obre la convocatòria del Fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc àmbits sectorials en què treballa l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM): innovació, medi ambient i canvi climàtic, ensenyament superior i recerca, turisme i cultura.

Convocant: 
Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 8 Juny, 2020
Termini convocatòria: 
08/06/2020 fins 31/10/2020
Àmbit: 
Agricultura i Alimentació
Biodiversitat i Medi ambient
Cultura, Religió i Esport
Educació
Recerca i Innovació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

El fons vol donar resposta a la situació que viuen els actors que operen conjuntament a les Illes Balears, Catalunya i la Regió d’Occitània. Els actors en qüestió poden ser entitats territorials, empreses, universitats, centres de recerca (públics i privats), associacions, fundacions, emprenedors, etc.

Els projectes i propostes presentats han de complir els resultats esperats, han de ser precisos, concrets i també mesurables –tant qualitativament com quantitativament– mitjançant indicadors prèviament definits.

L'objectiu general d'aquest fons de suport Covid-19 és contribuir a proporcionar una resposta compartida a escala euroregional a les conseqüències conjunturals provocades a curt termini per aquesta crisi i, sobretot, als reptes estructurals que suposa, per premunir-se’n a mig termini.

Aquest objectiu general es desglossa en objectius específics, en funció de la temàtica tractada:

  • Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.

  • Educació superior. Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant els reptes de l’educació a distància.

  • Turisme. L'Euroregió: “ una destinació segura, sana i resilient".

  • Medi ambient i Canvi climàtic. Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de l'Euroregió, en particular en l’àmbit del reciclatge i aprofitament dels recursos tèxtils. Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.

  • Cultura. Donar suport als joves creadors en la producció cultural del futur i promoure la digitalització dels continguts artístics

Per sol·licitar l’ajut, cal omplir el formulari que es troba al lloc web www.euroregio.eu –on també s’hi troben les bases–, signar-lo i enviar-lo amb els documents sol·licitats a la següent adreça en llengua francesa o catalana :courrier@euroregio-epm.eu