Finançament
F Pere Tarrés

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat engega una nova edició del Premi Catalunya Ecodisseny per incentivar la incorporació de l'ecodisseny en el procés productiu, impulsar la transversalitat i la transferència de coneixement i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 25 Juny, 2020
Termini convocatòria: 
15/01/2021 fins 15/02/2021
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Recerca i Innovació
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

L'objectiu primordial d'aquest Premi és la reducció dels impactes ambientals que els productes originen al llarg de tot el seu cicle de vida mitjançant el disseny i la millora del comportament ambiental dels productes des del moment en què s'extreuen les matèries primeres que els conformen, passant per la producció, l'ús i, finalment, la seva gestió com a residus.

Categories

  1. Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  2. Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d'un producte o servei, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip o pilot), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  3. Categoria D: Disseny jove. Producte en el mercat o en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

A efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per producte qualsevol producte físic o servei.

El Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021 té una dotació total de 15.000 euros.