Finançament
F Pere Tarrés

Premi Fundació La Bastida, 2023

Premis que volen reconèixer les iniciatives dins l’àmbit de l’economia social i solidària que incorporin criteris socials, ambientals i de governança i que tinguin un impacte positiu i transformador al territori.

Convocant: 
Fundació La Bastida
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 1 Setembre, 2023
Termini convocatòria: 
24/09/2023
Àmbit: 
Cooperativisme i Economia social
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

El Premi Fundació La Bastida reconeix iniciatives locals i ciutadanes que contribueixen a l’economia social i solidària. En particular, es valoraran projectes que:

 • Promoguin la implicació de la societat en el foment de l’Economia Social i Solidària.
 • Es desenvolupin de forma col·lectiva i/o sota una fórmula jurídica de l’Economia Social: cooperativa, associació, fundació, societat laboral, mutualitat...
 • Generin impactes socials i ambientals positius i mesurables en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Incorporin criteris de gestió democràtica, participativa i transparent.
 • Donin resposta a problemes socials i ambientals.
 • Incorporin la perspectiva de gènere.
 • Generin relacions comercials, d’intercooperació i treball en xarxa amb d’altres organitzacions que conformin l’ESS.
 • Tinguin una repercussió clara sobre l’entorn i el territori on es duen a terme.
 • Estiguin relacionats amb l’economia real, mantenint i/o generant ocupació.
 • Presentin un caràcter innovador, replicable i singular.
 • Tinguin viabilitat econòmica i tècnica, amb capacitat de generar activitat a llarg termini.
 • Impliquin accions noves i genuïnes, tot i que, també s’admetran projectes de consolidació de projectes ja iniciats. Activitats que seran excloses:
 • Activitats amb un evident impacte negatiu en el medi ambient.
 • Participació en activitats amb evidències d’explotació laboral, violació dels drets humans i dels drets laborals.
 • Que participin i/o promoguin l’especulació en totes les seves àrees.
 • Les que discriminin per raó de sexe, gènere, orientació sexual, ètnia, religió, nacionalitat i edat.

Beneficiaris

Podran optar a aquest Premi cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, legalment constituïdes o que estiguin en procés de creació, i que tinguin la seva seu social a Catalunya. Es valorarà positivament que siguin entitats declarades d’utilitat pública. En el cas d’estar en procés de creació, caldrà signar un full de compromís per la constitució de l’entitat abans del 31/12/2024.

El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya. Una mateixa entitat podrà presentar fins a un màxim de 2 projectes a la convocatòria.

Dotació econòmica

S’atorgaran tres premis per import de 3.000€ cadascun. L’import s’haurà de destinar íntegrament a executar la iniciativa premiada. El pagament del 100% de l’import del Premi s’efectuarà abans del 31/10/2023, amb el compromís de lliurar la memòria de justificació tècnica del porjecte.