Finançament
F Pere Tarrés

Premi “Natura i Societat”, 2023

El Premi “Natura i Societat” té per objectiu reconèixer accions locals i ciutadanes que siguin transformadores i incideixin directament en la protecció el medi ambient, tot donant resposta a les causes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, afavorint el desenvolupament local sostenible.

Convocant: 
Fundació Privada Girbau i la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 16 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
30/06/2023
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Voluntariat
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Característiques dels projectes

  • Tinguin una repercussió clara sobre l’entorn i el territori on es duen a terme.
  • Incorporin elements d’educació i sensibilització ambiental envers la població local.
  • Promoguin la implicació de la societat en la conservació de la natura.
  • Disposin d’un acord de custòdia o demostrin garanties suficients de manteniment i continuïtat del projecte a llarg termini.
  • Presentin un caràcter transformador, replicable i singular.
  • Es prioritzaran projectes i/o accions noves i genuïnes (no es busca donar continuïtat a accions que ja estiguin en curs subvencionades per altres organitzacions). S’admetran accions puntuals i singulars que formin part d’un projecte global.
  • Projectes que es desenvolupin gràcies a les sinergies/col·laboracions establertes amb altres entitats, per dur a terme projectes compartits i/o col·laboratius, on la participació de cada entitat sigui rellevant i suposi un clar benefici en els resultats finals obtinguts (exemple: la col·laboració d’una entitat social i una entitat ambiental per dur a terme un determinat projecte de restauració ambiental amb implicació social, on cada entitat aporta el coneixement del seu sector en el projecte).
  • Es valorarà positivament aquells projectes que quantifiquin l’impacte esperat de l’actuació envers la natura i la societat. Es descartaran aquelles propostes on l’acció principal sigui l’elaboració d’un estudi teòric o bé la planificació d’una posterior actuació.

Dotació

El Premi, amb una dotació econòmica de 12.000 €.

Beneficiaris

Podran optar a aquest Premi entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura i que tinguin la seva seu social a Catalunya. El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.