Finançament
F Pere Tarrés

Premis Agenda 2030

La finalitat de la present convocatòria és guardonar projectes econòmics, socials i/o mediambientals, que, amb dades objectives, avalin la consecució d'almenys 2 ODS dels 4 prioritaris de Fundació Mutualitat.

Convocant: 
Fundación Mutualidad
Data de publicació de la convocatòria: 
Diumenge, 5 Maig, 2024
Termini convocatòria: 
27/05/2024
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Pobresa i Exclusió social
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Podran accedir al premi les entitats públic / privades (empreses) i entitats sense ànim de lucre, que compleixin els següents requisits:

  • Tinguin seu social a Espanya i estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  • En el cas d'entitats sense ànim de lucre, aquestes hauran d'estar:
    • Reconegudes com a entitats d'utilitat pública a Espanya pel Ministeri de l'Interior o la comunitat autònoma competent.
    • Estar acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
    • Estiguin al corrent del pagament en les obligacions fiscals i laborals.

En el cas que una entitat privada o empresa concorri a la convocatòria haurà d'indicar en la seva candidatura, almenys, una entitat social que avali el propòsit i fi d'aquesta convocatòria, i haurà de destinar la dotació econòmica, en el cas que resulti guardonada, a la sostenibilitat financera de la iniciativa presentada a través d'aquesta entitat social.