Finançament
F Pere Tarrés

Premis Supercuidadores, 2023

Premis la finalitat dels quals és donar reconeixement la tasca que realitzen les persones cuidadores, tant familiars com professionals, per tot el treball i atenció que realitzen amb la finalitat de millorar la vida dels seus familiars o de les persones de les quals cuiden professionalment.

Convocant: 
UNIR i Club de Cuidadores 
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 1 Febrer, 2023
Termini convocatòria: 
31/07/2023
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Internacional

Donat l'alt reconeixement dels Premis Supercuidadores, tant a Espanya com a Llatinoamèrica, per tercer any consecutiu es podrà distingir entre les candidatures procedents d'Espanya de les procedents de fora d'Espanya.

Al seu torn, les candidatures presentades es classificaran entre persones físiques i persones jurídiques. Dins de les persones físiques, es distingirà entre cuidadors familiars i cuidadors professionals, cadascun d'ells amb els seus respectius premis.

Persones físiques
Les persones físiques que vulguin presentar la seva candidatura hauran d'enviar un relat o vídeo explicatiu sobre l'experiència, l'atenció i el treball realitzat amb la/s persona/as a la/as que cuiden, millorant la seva vida, tant en el pla físic com en el psíquic-emocional.

Persones jurídiques
Les persones jurídiques que vulguin presentar-se als Premis SUPERCUIDADORES hauran de presentar una breu memòria de l'acció o mesura que vulguin que se'l reconegui, quedant de la següent manera la classificació de les persones jurídiques:

  • Associacions, fundacions i Tercer Sector: associacions de pacients, mèdiques i del sector de la Discapacitat i/o Dependència, així com fundacions, ONGs i tercer sector en general, distingint entre les d'àmbit local i les d'àmbit nacional.
  • Sector sociosanitari: residències, centres de dia, ajuda a domicili, teleassistència, assistencials, hospitals, clíniques, etc.
  • Sector farmacèutic: totes les empreses des de la producció fins a la comercialització de medicaments.
  • Sector assegurador: companyies i brokers d'assegurances, mútues d'assegurances i de treball, així com altres companyies de serveis.
  • Empreses: tant startups i PIMES com a grans empreses.
  • Mitjans de comunicació: tant en línia com offline.
  • Administració i institucions públiques: tant d'àmbit local, autonòmic o estatal.