Finançament
F Pere Tarrés

Programa Més Feina de “La Caixa”

L'Obra Social La Caixa engega el Programa Més Feina per tal de seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social per mitjà d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral.

Convocant: 
Obra Social La Caixa
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 10 Gener, 2017
Termini convocatòria: 
10/01/2017 fins 06/02/2017
Àmbit: 
Educació
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Es finançaran les despeses derivades de la realització d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral les actuacions dels quals s’han d’adreçar, bà- sicament, a l’increment de les possibilitats d’incorporació i manteniment en el món laboral de les persones pertanyents als col·lectius vulnerables.

Es podran presentar projectes propis d’entitats sense ànim de lucre, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció.

Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual d’entre 80.000 i 100.000 €.

Es valoraran projectes que incloguin:

  • Itineraris individualitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció sociolaboral.
  • Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones, en els casos en què es consideri oportú.
  • Intermediació laboral i prospecció, orientades al mercat de treball com a element facilitador de l'ocupabilitat.
  • Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.
  • Suport en l'ocupació; en els casos en què l'itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d’acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret, a ella i a l'empresa.