Finançament
F Pere Tarrés

Programa social 2021 de la Fundación Iberdrola

La Fundación Iberdrola España obre la seva Convocatòria del Programa Social amb l'objectiu de reduir l'impacte negatiu de la crisi econòmica generada per la Covid-19 en les persones més vulnerables, prioritzant, des d'una perspectiva més àmplia, el suport a la infància, la joventut i amb una especial atenció a les dones.

Convocant: 
Fundación Iberdrola España
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 8 Setembre, 2020
Termini convocatòria: 
08/09/2020 fins 22/09/2020
Àmbit: 
Educació
Estructura i Equipaments
Gènere
Infància, Joventut i Famílies
Pobresa i Exclusió social
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Qui hi pot optar?

Entitats privades socials sense ànim de lucre (ONG'S, Associacions, Federacions, Confederacions i Fundacions).

Línies de treball prioritàries

  • Tipus 1. Pobresa infantil: suport integral a la llar amb baixos ingressos o desocupació per a cobrir aspectes bàsics de la vida quotidiana, especialment per a garantir l'alimentació nutritiva essencial en llars de baixos ingressos conseqüència de l'impacte de la crisi econòmica conseqüència de la pandèmia.
  • Tipus 2. Educació inclusiva: contribuir a mitigar la bretxa educativa en la infància i/o donar suport a la formació per a la inclusió laboral dels joves. Així com impulsar alternatives d'oci i temps lliure que incloguin mesures d'higiene i distància social adequades.
  • Tipus 3. Inclusió social: suport especial a la infància i joventut amb discapacitat, a través de la innovació dels centres ocupacionals i la promoció de les capacitats, per a garantir la seva autonomia personal, facilitant l'alleujament familiar.
  • Tipus 4. Salut i Benestar: suport a l'acompanyament de persones vulnerables malaltes greus i persones joves en tractament d'addiccions.
  • Tipus 5. Suport a les dones: posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones en oportunitats per a l'accés a l'educació i al mercat laboral. Atenció amb dones que sofreixen assetjament i violència de gènere agreujada amb la crisi sanitària, econòmica i social actual.

Els projectes es desenvoluparan dins del territori espanyol a nivell nacional, autonòmic o local. Es prioritzaran els següents col·lectius vulnerables: Infància, joventut i dones.

Quantia

L'aportació de la Fundació Iberdrola Espanya no excedirà de 40.000 Euros per tots els conceptes, ni superarà el 50% del cost total del projecte, podent-se concedir tot o part de l'import sol·licitat.