Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a accions de cooperació per al desenvolupament en l'àmbit de la innovació, 2024

Per accions de cooperació al desenvolupament en l'àmbit de la innovació, que abordin desafiaments socials, econòmics, mediambientals i de desenvolupament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Convocant: 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 29 Abril, 2024
Termini convocatòria: 
27/05/2024
Àmbit: 
Cooperació al desenvolupament
Recerca i Innovació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Els projectes hauran d'impulsar solucions innovadores ja desenvolupades i testades reeixidament a nivell pilot, amb la finalitat d'aplicar-les i demostrar la possibilitat de replicar-les a major escala. Així mateix, es podrà cofinançar l'escalabilitat i replicabilidad d'aquelles solucions innovadores i aplicades amb èxit als països socis de la Cooperació Espanyola.

Accions de coneixement en l'àmbit de la innovació, que comprendran recerques i estudis aplicats acompanyats de formacions i/o seminaris, que comptin amb un component innovador, i referits als àmbits temàtics inclosos en aquesta convocatòria.

Podran ser beneficiaris de la present convocatòria les agrupacions sense personalitat jurídica integrades per persones jurídiques pertanyents a les següents tipologies:

  • Sector privat empresarial: empreses, empreses d'economia social, associacions i fundacions empresarials i altres anàlogues.
  • Entitats del Sector social: Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (d'ara endavant ONGD) inscrites en el Registre de ONGD adscrit a la AECID en la data de publicació d'aquesta convocatòria.
  • Entitats de l'àmbit acadèmic i de la recerca: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i altres anàlegs, tant públics com privats.

A fi de promoure el treball en xarxa i en aliança, les agrupacions hauran d'estar conformades, almenys, per dues entitats de tipologia diferent per al cas de les accions d'innovació.