Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme, 2023

Finançar activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa, i amb l'associacionisme cultural, organitzades per ajuntaments i per fundacions i associacions.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 6 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
03/07/2023
Àmbit: 
Cultura popular
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

Les modalitats de les activitats objecte de subvenció són les següents:

 • Activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic, d’acord amb les dues tipologies següents:
 • La programació anual d’ajuntaments i entitats d’activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural.
  • Les fires, les trobades, els congressos i jornades d’àmbit nacional o internacional, així com altres activitats de caràcter puntual relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural.
  • Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva en l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic. Cal que l’efemèride tingui una antiguitat mínima de 10 anys i que sigui múltiple de 5.
 • Festes i elements festius que formin part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya regulat pel Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya i que tinguin un reconeixement especial d’acord amb alguna de les categories establertes a l’article 3 del Decret esmentat (festa o element festiu patrimonial d’interès nacional; festa o element festiu tradicional d’interès nacional; festa popular d’interès cultural).

També són subvencionables altres festes o elements festius, inscrits o no al Catàleg, que demostrin una continuïtat mínima de 20 anys, un interès etnogràfic i cultural rellevant, així com un espai referencial de celebració de característiques ben precises.

Beneficiaris

 • Als ajuntaments o ens que en depenen.
 • A les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

Resten excloses d'aquesta línia de subvencions*:

 • Les federacions d'entitats.
 • Les entitats privades sense finalitat de lucre que siguin representatives de col·lectius d'altres comunitats autònomes amb especial presència a Catalunya.
 • Els sol·licitants que tinguin la condició de membres de la xarxa territorial de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.