Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura, 2024

Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics per a la cultura a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual i la música, així com per a les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 19 Març, 2024
Termini convocatòria: 
18/04/2024
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d'exclusió social.

S'entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, sensoriall intel·lectual com també la diversitat física o mental o d'altres tipus, i s'entenen per risc d'exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions, la privació de llibertat o la migració.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d'accions amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l'increment de públics mitjançant la creació de comunitats culturals que estimulin l'interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura o altres activitats que millorin l'accés, la participació, la sensibilització i l'experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals esmentats. Aquestes activitats poden ser tallers o cursos, amb excepció que se celebrin en centres educatius en horari lectiu; o també jornades, trobades, congressos, escoles d'espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb participació de públic, gales de presentació de la programació escolar o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

S'exclouen:

a) Les activitats organitzades per escoles artístiques, els ensenyaments reglats, la formació per a la professionalització en alguna de les disciplines dels àmbits i activitats multidisciplinàries esmentades.
b) Les activitats organitzades en el marc de festivals, mostres o cicles que organitzi la mateixa persona
organitzadora del festival, de la mostra o del cicle.
S'entén per festival, mostra o cicle l'esdeveniment que programa obres dels àmbits esmentats, que s'exhibeixen o s'executen davant d'un públic, i que té lloc durant un període específic de temps en una població o unes poblacions definides prèviament.
c) La programació i la producció estable d'activitats culturals (caixets i honoraris de creació, de direcció
artística o de coordinació de la programació artística) relacionades amb l'activitat de desenvolupament de
públics per a la cultura.
d) Les activitats organitzades en el marc de la programació dels casals d'aprenentatge o de lleure per a la
infantesa i l'adolescència, com ara els casals d'estiu, de Setmana Santa o de Nadal.
e) La realització de consultories.
f) Les activitats que es facin per encàrrec d'una tercera persona, sigui pública o privada.