Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris, 2023

Destinades al foment de la realització d'activitats de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2022, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 3 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
17/07/2023
Àmbit: 
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

La finalitat d'aquesta subvenció és incidir en la millora de la qualitat educativa i fomentar els mecanismes de participació dels progenitors dins la comunitat educativa.

Per poder ser subvencionades, les activitats han de complir, com a mínim, un dels requisits següents:

  • Actuacions que l'entitat realitzi tant a favor de la formació dels pares i mares o de les famílies d'alumnat com del foment de l'esperit associatiu.
  • Activitats adreçades a estimular la participació dels pares i mares o de les famílies d'alumnat en els òrgans de govern dels centres.
  • Organització d'activitats de formació i d'informació a les associacions de pares i mares o de famílies d'alumnat.
  • Activitats adreçades a la millora de la convivència escolar als centres educatius.
  • Realització d'activitats arreu de Catalunya i en especial en sectors geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi habitualment.
  • Utilització del català en les activitats pròpies de l'entitat.
  • Activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració escolar de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Activitats que incorporin la perspectiva de gènere.
  • Activitats que promoguin l'equitat, la inclusió i la no segregació escolar.