Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a activitats de teatre, any 2023

Subvencions a activitats de teatre de sala i de carrer de caràcter professional, any 2023

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)  
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 27 Febrer, 2023
Termini convocatòria: 
16/03/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud de subvenció diferent.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Les persones sol·licitants es poden presentar a més d'una modalitat.

A qui va dirigit?

  • Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.
  • Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

No poden optar a aquestes subvencions:

  • Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els consorcis i les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.
  • Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.