Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions estatals amb càrrec al 0,7% IRPF i Societats, 2022

Per a activitats d'interès general considerades d'interès social, adreçades a la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d'Acció Social.

Convocant: 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 7 Juny, 2022
Termini convocatòria: 
08/06/2022 fins 07/07/2022
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Gènere
Ocupació i Inserció laboral
Recerca i Innovació
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Relació de programes, prioritats i requisits generals de la convocatòria de subvencions a activitats d'interès general considerades d'interès social per a l'any 2022:

 • A. Programes d'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària
  • 1. Programes estatals orientats a la generació de coneixement i bones pràctiques en l'àmbit de l'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària.
  • 2. Programes estatals que contribueixin a la consecució d'objectius de les estratègies nacionals amb contingut sociosanitari.
 • B. Programes d'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral
  • 1. Programes plurirregionals cofinançats amb el Fons Social Europeu i/o Fons Social Europeu Plus per a la lluita contra la discriminació, el foment de l'educació i l'ocupació, així com i la inclusió social de grups de població en situació de vulnerabilitat.
  • Programes orientats a la generació de coneixement i bones pràctiques per a millorar l'atenció a persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
  • Programes d'àmbit estatal orientats al diseny, desenvolupament i execució de mesures que afavoreixin la millor atenció a persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
 • C. Programes per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència
  • 1. Programes d'atenció i suport a la població que compleixi penes privatives de llibertat en centres penitenciaris i en llibertat condicional, penes comunitàries i mesures de seguretat de llibertat vigilada pospenitenciària.
  • 2. Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació.
  • 3. Programes de lluita contra la violència sobre les dones.
  • 4. Programes de Promoció i Defensa de Drets.
 • D. Programes de foment i modernització del Tercer Sector d'Acció Social
  • 1. Programes de promoció de l'autonomia i la sostenibilitat financera de les entitats del tercer sector d'acció social d'àmbit estatal.
  • 2. Programes d'internacionalització de les entitats del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
  • 3. Programes de promoció de la investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+I) en el Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
  • 4. Projectes de modernització, transformació digital i enfortiment del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.