Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a actuacions dirigides a la compensació de desigualtats en educació 2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació.

Convocant: 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 11 Setembre, 2017
Termini convocatòria: 
12/09/2017 fins 09/10/2017
Àmbit: 
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Seran subvencionables les següents actuacions:

 1. Escolarització, seguiment i control de l'absentisme escolar.
 2. Accessibilitat al currículum i als recursos educatius.
 3. Promoció del desenvolupament integral de l'alumnat en aspectes com la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, interdependència, etc.
 4. Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l'alumnat i l'adquisició de les competències bàsiques del currículum.
 5. Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixin la integració en el sistema educatiu de l'alumnat procedent d'altres països i la seva inserció social.
 6. Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció a les necessitats de l'alumnat.
 7. El·laboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d'aprenentatge de l'alumnat.
 8. Orientació, assessorament i formació familiar.
 9. Activitats de mediació que promoguin l'apropament de les famílies als centres i fomentin la seva participació a les activitats de les comunitats educatives.
 10. Reforç en l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació dirigit a l'alumnat i a les seves famílies.
 11. Activitats socioeducatives d'educació no formal, com campaments, colònies escolars, esports o altres, que promoguin la interacció de tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.
 12. Formació dirigida a l'orientació i preparació per a la inserció laboral.
 13. Accions dirigides a fomentar els aspectes d'enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que es dirigeixin a promoure experiències educativs per al desenvolupament de l'educació intercultural i dels valors propis de la societat democràtica.
 14. Activitats dirigides al coneixement i difusió de la declaració universal dels drets humans, dels drets dels infants i de la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, amb especial incidència en l'educació per a la igualtat i des de la igualtat entre homes i dones.