Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a actuacions per a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i per a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2020-2021

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre que realitzin actuacions per a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i per a la compensació de desigualtats en educació complementàries a les realitzades en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Convocant: 
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Data de publicació de la convocatòria: 
Dissabte, 3 Octubre, 2020
Termini convocatòria: 
04/10/2020 fins 22/10/2020
Àmbit: 
Educació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Finalitat

Afavorir les següents actuacions educatives d'àmbit estatal o supra autonòmic:

  • Escolarització, seguiment i control de l'absentisme escolar.
  • Accessibilitat al currículum i als recursos educatius.
  • Promoció del desenvolupament integral de l'alumnat en aspectes com la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, interdependència, etc.
  • Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l'alumnat i l'adquisició de les competències bàsiques del currículum.
  • Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixin la integració en el sistema educatiu de l'alumnat procedent d'altres països i la seva inserció social.
  • Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció a les necessitats de l'alumnat.
  • Elaboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d'aprenentatge de l'alumnat.
  • Orientació, assessorament i formació familiar.
  • Activitats de mediació que promoguin l'apropament de les famílies als centres i fomentin la seva participació a les activitats de les comunitats educatives.
  • Accions dirigides a fomentar els aspectes d'enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que promoguin experiències educatives per al desenvolpuament de l'educació intercultural i dels valors propis de la societat democràtica.

Quantia màxima individual de subvenció per entitat: 20.000 euros.