Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a actuacions de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, 2024-2025

Subvencions per donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per organitzacions no lucratives.

Convocant: 
Diputació de  Girona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 14 Novembre, 2023
Termini convocatòria: 
15/01/2024
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o la millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d'interès de conservació i el patrimoni geològic), ja sigui exclusivament a través d'actuacions de restauració d'espais naturals, de l'aplicació de mesures agroambientals i la potenciació dels serveis ecosistèmics en finques en custòdia, o bé complementant les actuacions anteriors amb actuacions destinades a regular l'ús públic preexistent, amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals.

Les accions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable, i se n'han de justificar els valors naturals que s'han de protegir, millorar o restaurar.

Conceptes subvencionables:

  • Accions de conservació d'hàbitats, tàxons i patrimoni geològic.
  • Accions de regulació de l'ús públic.
  • Accions complementàries de formació i/o d'edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.
  • Accions complementàries de seguiment de poblacions dels tàxons i hàbitats vinculades a les accions de conservació d'hàbitats, tàxons i patrimoni geològic i de regulació de l'ús públic preexistent .

Beneficiaris

Poden concórrer a aquesta convocatòria les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient.