Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona, 2023

Subvencions per donar suport a pràctiques agràries que afavoreixin la conservació del sòl, la biodiversitat i les seves funcions ecològiques i els serveis ecosistèmics lligats a la provisió i regulació.

Convocant: 
Diputació de Girona 
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 28 Abril, 2023
Termini convocatòria: 
12/05/2023
Àmbit: 
Agricultura i Alimentació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Són subvencionables les actuacions següents:

 1. Gestió d'espais oberts
  • Manteniment d'espais agrícoles en guaret
  • Manteniment de prats
 2. Ramaderia
  • Ramaderia extensiva de boví, equí o ases que inclogui pastures en punts estratègics de gestió (PEGs)
  • Ramaderia extensiva d'oví i cabrum en terrenys forestals
  • Instal·lació d'abeuradors dins de PEGs
 3. Elements seminaturals
  • Gestió de marges i talussos
  • Cobertes vegetals entre cultius llenyosos
  • Creació de noves bandes florals d'espècies autòctones dins de les parcel·les agrícoles
  • Plantació de noves tanques vives
  • Recuperació i manteniment de basses i sèquies
 4. Conservació del sòl
  • Foment de l'adob verd
  • Barreja de cultius
  • Foment de la sembra directa sense ús d'herbicides