Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per al finançament de dispositius que responguin als objectius del Programa Benestar i Comunitat 2023-2024 (BIC 2023-2024)

Subvencions per a afrontar els impactes en la salut i socials sobre les persones i les comunitats associats a les noves realitats de la anomenada "nova normalitat", la qual cosa és d'interès públic ja que contribueix a l'assoliment dels objectius de salut de la població.

Convocant: 
Diputació de Girona. Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 3 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
25/07/2023
Àmbit: 
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

El període subvencionable és del dia 16 d'agost de 2023 al dia 15 d'agost de 2024.

Quantia

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és d'un milió cinquanta mil euros (1.050.000,00 €) distribuïts de la manera següent amb càrrec a l'any 2024:

  • CC-Programa Benestar i Comunitat per a Ajuntaments: 258.243,00 €.
  • CC-Programa Benestar i Comunitat per a Consells Comarcals: 218.514,00 €
  • CC-Programa Benestar i Comunitat per a consorcis: 218.514,00 €
  • CC-Programa Benestar I Comunitat per a ONL: 354.729,00 €