Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per al foment de la cultura a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell obre tres convocatòries d'ajuts per a la divulgació de la cultura popular i tradicional, per a la divulgació d'aquesta a través de la realització de festes majors en els diferents barris de la ciutat, i per la difusió d'idees i cohesió social.

Convocant: 
Ajuntament de Sabadell
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 18 Febrer, 2014
Termini convocatòria: 
19/02/2014 fins 10/03/2014
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Cultura, Religió i Esport
Voluntariat
Lleure
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local
Aquestes subvencions han de fomentar activitats d’interès públic a Sabadell i que
tinguin per finalitat:
• Millorar la cohesió social de la ciutat.
• Fomentar la vitalitat cultural de Sabadell.
• Impulsar la participació activa del ciutadans i ciutadanes de Sabadell en les
propostes culturals.
• Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
• Dinamitzar la cultura en el territori de la ciutat
• Fomentar valors culturals
• Treballar per l’imaginari col·lectiu
• Possibilitar el creixement cultural de Sabadell, atenent la diversitat de
col·lectius presents en la ciutat
• Promoure l’associacionisme cultural.