Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer 2019

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació convoca subvencions per a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats.

Convocant: 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 10 Juny, 2019
Termini convocatòria: 
11/06/2019 fins 27/06/2019
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Entitats beneficiàries

 • Entitats associatives representatives del sector extractiu de la pesca costera artesanal.
 • Entitats associatives representatives del sector pesquer empresarial extractiu.
 • Entitats associatives representatives dels sectors transformador i comercial dels productes de la pesca.
 • Entitats jurídiques l'objecte social de les quals sigui fomentar la investigació industrial, el desenvolupament tecnològic i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en el sector pesquer.
 • Entitats associatives l'objectes de les quals sigui fomentar la defensa dels interessos econòmics i professionals de les dones que treballen en el sector pesquer.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal inclosa la Seguretat Social a càrrc de l'empresa, excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades.
 • Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament, que ocasionin les diferents activitats a subvencionar.
 • Despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l'activitat: inclou despeses de subministraments, adquisició de material, correu i altres similars.
 • Qüotes abonades per pertinença a associacions nacionals o internacionals.
 • Serveis de l'auditor o empresa auditora inscrita en el "Registro Oficial de Auditores de Cuentas", fins a un màxim de 1.000 euros.
 • L'IVA serà subvencionable quan no sigui recuperable.
 • Despeses per costos indirectes, sempre que afectin a l'execució de les activitats subvencionables, no podent superar el límit del 20% del total.