Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació 2020

Des del Departament de la Presidència es convoquen subvencions a entitats sense ànim de lucre i a organitzacions representatives del sector de la comunicació que desenvolupin iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 8 Maig, 2020
Termini convocatòria: 
11/05/2020 fins 29/05/2020
Àmbit: 
Comunicació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Actuacions subvencionables

  1. Realització d'activitats formatives, informatives i de difusió; organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.
  2. Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l'àmbit dels mitjans de comunicació.
  3. Projectes de modernització i millora tecnològica.
  4. Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
  5. Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l'entitat i dels serveis que ofereix en l'àmbit dels mitjans de comunicació.
  6. Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb l'activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden específicament excloses les despeses de representació i restauració.

Persones beneficiàries de les subvencions

  1. Fundacions i associacions relacionades amb el foment dels mitjans de comunicació.
  2. Organitzacions representatives dels empresaris o dels treballadors.
  3. Col·legis professionals.
  4. Agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica.

La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és d'1.404.000 euros.