Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona, 2023

Subvencions destinades a persones jurídiques per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació, any 2023

Convocant: 
Diputació de Tarragona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 3 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
01/09/2023
Àmbit: 
Comunicació i Periodisme
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Activitats subvencionades

a) Les obres han d’haver estat editades editades entre l’1 de novembre de 2022 i l’1 de setembre de 2023.

b) Les publicacions han de disposar dels codis ISBN o ISSN i del dipòsit legal per poder presentar la sol·licitud.

c) Es consideren subvencionables les publicacions ja editades pertanyents a qualsevol gènere literari, que siguin d'autors nascuts o que viuen a la demarcació de Tarragona i/o que tinguin una temàtica referida a les comarques tarragonines.

d) Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin al procés d’edició de les publicacions subvencionades (despeses de correcció, disseny, maquetació, impressió, enquadernació, difusió i publicitat, retribucions dels autors, drets d’autor…).