Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, 2023

Subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), corresponents a 2023-2024.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 21 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
21/07/2023
Àmbit: 
Àmbit rural
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

La quantia de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb naturalesa de crèdit pluriennal, és de 7.560.000€.

D'acord amb el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través d

Dins del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), s'ha desenvolupat el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2020, que preveu les mesures M04 (Inversions en actius físics) i M07 (Serveis bàsics i renovació de poblacions a les zones rurals), les operacions següents:

  • L'operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges), que són subvencions destinades al compliment d'objectius agroambientals i climàtics. Aquesta operació estableix les subvencions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals, i actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics.
  • L'operació 07.01.01 (Ordenació dels espais naturals), que són subvencions a estudis i inversions destinats als plans de desenvolupament, als plans de protecció i gestió i al manteniment i la recuperació del patrimoni natural de les poblacions i paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica.

A qui va dirigit?

Aquestes subvencions van dirigides a ens locals, a persones jurídiques amb ànim de lucre o sense (associacions i fundacions), a persones físiques i als consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.