Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de foment de l'activitat a entitats i grups de Sant Boi de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat obre convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i projectes en el marc dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Comerç, Gent Gran, Nova Ciutadania, Promoció Cultural. Festa Major, Esports, Promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes, Persones amb discapacitat, Foment de l’Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència per a l’exercici 2013.

Convocant: 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 2 Gener, 2013
Termini convocatòria: 
02/01/2013 fins 04/02/2013
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Biodiversitat i Medi ambient
Cultura, Religió i Esport
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Moviment veïnal
Lleure
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Destinataris

 • Entitats sense ànim de lucre
 • Persones físiques en nom propi i particular
 • Grups de persones físiques que actuïn de manera conjunta i per mitjà d'un representant
 • Centres d'Educació Primària i Secundària de Sant Boi (en el cas de les Iniciatives Pedagògiques de temàtica mediambiental)

Àmbits i programes de subvenció:

 1. Medi Ambient
 • Medi Ambient
 • Foment de la Sostenibilitat als Centres Educatius
 1. Salut Comunitària
 2. Cooperació, Solidaritat i Pau
 3. Joventut
 • Programes anyals d'entitats d'Educació en el lleure juvenil
 • Programes anyals d'entitats i grups juvenils d'àmbits diversos
 • Activitats de lleure juvenil d'estiu
 • Casals d'estiu
 • Activitats formatives extraordinàries
 • Activitats puntuals o extraordinàries
 • Organització de concerts
 • Gravació, edició i difusió digitals de material d'àudio
 1. Comerç
 • Promoció del comerç urbà de Sant Boi
 • Projectes de dinamització on s'incloguin els mercats municipals
 • Enllumenat de Nadal
 1. Persones amb discapacitat
 2. Foment de l'associacionisme veïnal
 3. Cultura
 • Activitats culturals
 • Projectes de grups artístics no professionals (música, arts escèniques, arts visuals, etc)
 • Festa Major 2013
 1. Esports
 • Promoció de l'esport en edat escolar, esport jove i esport femení
 • Promoció de l'activitat física i l'esport en sectors socials amb característiques especials
 • Organització d'activitats esportives puntuals i/o temporals
 • Formació de tècnics i directius esportius
 • Ajuts per a projectes específics de caire integrador i/o de promoció dels valors educatius implícits en la pràctica esportiva i bones pràctiques en l'esport
 1. Educació
 • Activitats de foment de la participació de les famílies en la comunitat educativa
 • Casals d'estiu organitzats per per les AMPA dels centres educatius públics
 1. Gent gran
 2. Nova ciutadania
 3. Igualtat de gènere
 4. Infància i adolescència
 • Programes anyals d'entitats d'educació en el lleure infantil
 • Projectes i activitats puntuals
 • Activitats de lleure infantil d'estiu
 • Casals d'estiu
 • Subvencions a activitats formatives extraordinàries de monitors/res i directors/res