Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre, 2021

La Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre, amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona, de les Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Convocant: 
Diputació de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 3 Març, 2021
Termini convocatòria: 
04/03/2021 fins 26/04/2021
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Drets humans i Pau
Gènere
Moviment veïnal
Participació ciutadana i Polítiques socials
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Finalitat:

Finançament de projectes que tinguin per finalitat la defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la no-discriminació i la protecció i la inclusió social per a no deixar a ningú enrere, la reactivació social a través d’una resposta clara a les necessitats socials emergents a partir de projectes que tinguin com a objectius: la garantia d’ingressos, l’acció comunitària, la intervenció social i les cures en comunitat, la igualtat de gènere i l’abordatge de les violències masclistes, l’enfortiment i resiliència del tercer sector com a actor clau en la implementació de les polítiques socials locals per fer front als principals reptes del sector: resposta a l’emergència social, sostenibilitat financera, adequació a una societat més digitalitzada, treball en xarxa i impuls a la interrelació entre diferents sectors d’activitat i acostament a nous actors i plataformes d’organització comunitàries.