Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a projectes activitats i serveis de districte i de ciutat 2020

L'Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 18 Desembre, 2019
Termini convocatòria: 
02/01/2020 fins 30/01/2020
Àmbit: 
Participació
Sanitat
Atenció social
Medi ambient
Cultura i esports
Educació i formació
Infància i joventut
Veïnal
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Els àmbits temàtics als quals les entitats es poden presentar són cultura, esports, educació, salut i cures, gent gran, dones, adolescència i joventut, infància, democràtica activa i participació ciutadana, acció comunitària i associacionisme, immigració-acollida i refugi, civisma i convivència, foment activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica, persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, innovació democràtica, usos del temps, afers religosos, ecologia, urbanisme i mobilitat, consum, atenció a persones sense llar, LGTBI, drets de ciutadania, promoció de la perspectiva intercultural i cultura i educació.

Les activitats o projectes que es presentin a la convocatòria hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • Promoure l’associacionisme i el voluntariat
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves
 • Millorar els canals de participació ciutadana
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat
 • Promoure el consum responsable
 • Fomentar valors de civisme i convivència
 • Promoure una ciutat intercultural
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats, mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives
 • Promoure l’acció comunitària
 • Promoure els drets digitals i la innovació democràtica
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere
 • Promoure els beneficis ambientals i socials