Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de l'ICIP a treballs de recerca en l'àmbit de la pau, 2023

Les subvencions tenen per objecte l'atorgament de de subvencions per a les universitats del sistema universitari català i els centres de recerca amb establiment operatiu a Catalunya, per dur a terme treballs de recerca originals i inèdits que permetin augmentar l'eficàcia i l'eficiència en la transformació dels conflictes violents.

Convocant: 
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dissabte, 17 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
16/07/2023
Àmbit: 
Drets humans i Pau
Recerca i Innovació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca.

Àmbits temàtics

Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics prioritaris de l'ICIP, que són els següents:

a) Memòria, convivència i reconciliació: anàlisi i/o propostes d'eines i experiències de participació i incidència de la societat civil en processos de justícia transicional, construcció de memòria i veritat, reconciliació i reconstrucció del teixit social en contextos de transició cap a la pau, destacant el rol de les víctimes, les dones i les diàspores.

b) Violències cròniques fora de contextos bèl·lics: diagnòstic i/o propostes d'abordatge amb perspectiva de pau a violències directes vinculades a l'expansió d'actors criminals i atacs contra els drets humans i el medi ambient en contextos que no són reconeguts com a conflictes armats. Inclou també mapatge i/o estudi de respostes institucionals o ciutadanes de prevenció i resistència a aquestes situacions.

c) Diàleg social i polític (estudi i aprofundiment de diferents metodologies de promoció del diàleg, l'anàlisi de casos positius de promoció del diàleg, l'estudi de dinàmiques relacionades amb la polarització política i social, molt especialment les experiències de despolarització i la seva relació amb les xarxes socials).

d) Alternatives de seguretat: anàlisi de marcs punitius de control social i de processos de securitització i militarització dels conflictes, així com diagnosi o propostes d'estratègies públiques i comunitàries locals i globals des d'una òptica de seguretat humana i feminista.

e) Memòria, pensament i acció del moviment pacifista a Catalunya.

Quantia

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros.

L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim és de 10.000 euros.