Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats 2014

La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria de subvencions per a entitats per a l'any 2014, en matèria de família, infància, joves, civisme, foment del voluntariat i altres temes popis del Departament de Benestar Social i Família.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 28 Febrer, 2014
Termini convocatòria: 
01/03/2014 fins 20/03/2014
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Voluntariat
Moviment veïnal
Lleure
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional
 • Subvencions a entitats per a programes en matèria de família i de lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i la violència familiar i de promoció de la gent gran activa
  • Programa d’atenció a la família amb infants.
   • Projectes i activitats per afavorir el benestar de les famílies amb fills i filles.
   • Projectes de suport a la criança positiva.
   • Serveis d’Atenció a la Família.
   • Grups d’ajuda mútua o tallers de suport emocional.
   • Projectes de suport i respir a les famílies que atenen infants.
   • Projectes d’atenció educativa complementària d’infants de 0 a 3 anys.
  • Programa de lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i la violència familiar.
  • Programa de promoció de la gent gran activa duts a terme per entitats representatives del sector de la gent gran de Catalunya.

 • Subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual

 • Subvencions a entitats per a programes en matèria d'infància i adolescència
  • Serveis d’intervenció socioeducativa.
   • Servei de centre obert.
  • Programes i altres serveis d’atenció social i educativa davant les situacions de risc.
   • Programes d’intervenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.
   • Programes d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc.
   • Programes d’acompanyament de l’infant o l’adolescent en situació de risc als centres educatius o a altres activitats.
   • Servei itinerant d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves famílies.
  • Programa de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents. Programes d’entitats d’iniciativa social especialitzada, adreçats a infants o adolescents víctimes de maltractament, per tal d’oferir informació, atenció, assessorament i acompanyament.
  • Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.
  • Programes i actuacions adreçats a entitats col·laboradores amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
   • Servei d’habitatge i serveis d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.
   • Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.
  • Programes de promoció i sensibilització dels drets dels infants i adolescents.
  • Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu.

 • Subvencions a entitats per dur a terme programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades
  • Programes d’acollida. Es consideren subvencionables:
   • Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
   • Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.
  • Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats. Es consideren subvencionables:
   • Programes de formació per a la inserció laboral.
   • Programes de millora de la capacitat individual.
  • Programes d’integració. Es consideren subvencionables:
   • Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.
   • Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.
   • Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
   • Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori.

 • Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut
  • Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per a activitats.
  • Subvencions per al suport a la tasca associativa d’entitats rellevants en el teixit associatiu juvenil.

 • Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat
  • Subvencions per dur a terme activitats cíviques, de participació ciutadana i de foment del voluntariat.
   • Activitats de caràcter cívic i de foment de la participació ciutadana.
   • Activitats de foment del voluntariat.
  • Subvencions a projectes de caràcter cívic, comunitari, de participació ciutadana i de foment de voluntariat.

 • Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials
  • Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits a la Cartera de serveis socials actual relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida, amb problemàtica social i risc d’exclusió social.
  • Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.