Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Dipsalut per a la realització d'intervencions terapèutiques i per a activitats de promoció de la salut a Girona

L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) obre convocatòria de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats de promoció d'hàbits de vida saludable i intervencions terapèutiques.

Convocant: 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 10 Març, 2014
Termini convocatòria: 
11/03/2014 fins 08/04/2014
Àmbit: 
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Per a ambdues convocatòries els conceptes subvencionables seran:

  • materials necessaris per a realitzar les accions
  • remuneració dels professionals que les porten a terme
  • despeses de difusió i publicitat.

  • Subvencions per a la realització d’intervencions terapèutiques

Objectiu:

Millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, grups en situació de risc d’exclusió social, persones en processos d’envelliment amb malalties associades o accions d’acompanyament i suport als familiars o cuidadors d’aquestes persones.

Intervencions subvencionables:

  • Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini.
  • Intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i situacions de risc derivades de processos d’envelliment amb malalties associades.
  • Intervencions destinades a donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els dos punts anteriors

  • Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d’hàbits saludables

Objectiu:

Capacitar les persones per tal que puguin millorar la seva salut i qualitat de vida. Donar eines a les persones per tenir cura de la seva salut, enfortir les seves habilitats per a la vida i incrementar el control que tenen sobre la seva salut així com els factors que la influeixen, per fer més saludables els seus estils de vida, i en conseqüència millorar la seva qualitat de vida.
Fer avançar les persones cap a un estat òptim de benestar.