Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Agència de l'Habitatge de Catalunya
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 22 Juliol, 2020
Termini convocatòria: 
23/07/2020 fins 07/08/2020
Àmbit: 
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Actuacions subvencionables

Són subvencions per a promocions d'habitatges de nova construcció, promocions d'habitatges procedents de la rehabilitació d'edificis i promocions d'habitatges amb obres en curs paralitzades que es reprenguin fins a la seva finalització, sempre que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys, i que disposin de la corresponent resolució de qualificació provisional obtinguda amb anterioritat a la convocatòria de la subvenció.

Poden ser beneficiaris de les subvencions els promotors d'habitatges amb protecció oficial:

  1. Les persones físiques majors d'edat.
  2. Les entitats de dret privat.
  3. Les fundacions, empreses d'economia socials i les seves associacions, cooperatives d'autoconstrucció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d'utilitat pública i aquelles a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 1/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 3.769.388 euros.