Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Programa InnvESS - Treball Protegit, 2023

Subvencions que tenen tres línies d'inversions pel foment del treball.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 26 Octubre, 2023
Termini convocatòria: 
09/11/2023
Àmbit: 
Ocupació i Inserció laboral
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit, d'acord amb les línies següents:

Línia 1, InnvESS activació:

Aquesta línia té per objecte donar suport a projectes de manteniment de l'activitat, alhora que permetin començar a generar accions per a la incorporació de noves activitats i que incloguin inversions, amb la finalitat d'aconseguir l'activació socioeconòmica de l'entitat i que, alhora, comportin el manteniment i/o un increment dels llocs de treball. Són projectes d'intervenció immediata que incorporen ajustaments o canvis no substancials de l'activitat per donar resposta a una davallada d'aquesta o a la necessitat d'actualització.

Línia 2, InnvESS innovació:

Aquesta línia té per objecte donar suport a projectes de noves activitats productives, que incorporin inversions que tenen per objectiu canvis substancials en l'activitat que impliquen la incorporació de millores o nous processos productius que en millorin el rendiment global, especialment en els àmbits de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i la digitalització, i que, alhora, comportin el manteniment i/o un increment dels llocs de treball.

Línia 3, InnvESS transformació:

Aquesta línia té per objecte donar suport a grans projectes industrials d'inversió, estratègics i transformadors per a la generació de noves oportunitats empresarials i d'ocupació i/o de transició cap a una economia circular que, alhora, comportin el manteniment i/o un increment dels llocs de treball. Aquests projectes impliquen canvis profunds i significatius en l'activitat de l'entitat.

Les tres línies es divideixen en dues sublínies:

a) InnvESS en centres especials de treball.

b) InnvESS en empreses d'inserció.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions:

  • Entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin inscrites en el Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.
  • Empreses registrades com a empreses d'inserció a la Generalitat de Catalunya.

En el cas de grups empresarials o cooperatius només pot obtenir la condició de beneficiària d'aquestes subvencions una entitat del grup.