Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals 2018

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya vol donar suport a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de projectes integrats, innovadors i experimentals.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 10 Agost, 2018
Termini convocatòria: 
13/08/2018 fins 09/10/2018
Àmbit: 
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Finalitat

Respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual per tal de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors productius estratègics generadors d'ocupació dels territoris mitjançant la cooperació dels actors del territori, i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

Els projectes innovadors i experimentals s'hauran d'emmarcar en els següents Programes:

a) Programa d'Innovació en l'Ocupació.

Aquest Programa pretén millorar els mecanismes d'intervenció dels serveis públics d'ocupació en un àmbit territorial determinat, mitjançant la posada en marxa i l'experimentació de nous enfocaments, noves tècniques o metodologies, nous processos i nous continguts que s'adaptin a les necessitats reals del mercat de treball, per tal d'obtenir millors resultats i facilitar al màxim la incorporació de les persones a aquest.

b) Programa d'Innovació en el Teixit productiu.

Aquest Programa pretén donar suport a projectes que comportin la creació i el manteniment d'ocupació de qualitat en sectors econòmics emergents i/o estratègics del territori o en sectors tradicionals en procés de reestructuració. També preveu la realització de projectes que incideixin en la diversificació econòmica i l'anticipació de processos de destrucció de llocs de treball en les empreses.

Es prioritzaran els projectes innovadors i experimentals que actuïn a l'hora en el marc d'aquests dos Programes.