Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya 2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca ajuts tècnics i financers per a la gestió d'espais naturals protegits de Catalunya, als hàbitats i espècies, promoguts per particulars, a entitats sense finalitat de lucre i a les entitats locals.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 10 Octubre, 2017
Termini convocatòria: 
10/10/2017 fins 10/11/2017
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Actuacions subvencionables

  • Restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies
  • Ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos
  • Divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació

Aquestes subvencions s'estableixen a l'empara de les operacions núm. 04.04.01 i núm. 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i s'articulen en els àmbits territorials següents:

  • Àmbits dels espais naturals de protecció especial (Àmbit 1).
  • Àmbit dels espais naturals protegits (PEIN) (Àmbit 2).
  • Àmbit de les zones humides (Àmbit 3).
  • Àmbit del territori sense protecció específica (Àmbit 4).

Qui hi pot optar?

Els ens locals, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.