Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS), 2023

Convocatòria per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds de subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS).

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 5 Setembre, 2023
Termini convocatòria: 
31/10/2023
Àmbit: 
Infància, Joventut i Famílies
Ocupació i Inserció laboral
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Persona o entitats beneficiàries

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.