Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC - CONTRACTACIÓ), 2023

Subvencions destinades a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 3 Novembre, 2023
Termini convocatòria: 
29/12/2023
Àmbit: 
Ocupació i Inserció laboral
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

En aquesta convocatòria és subvencionable la modalitat de contracte indefinit d’acord amb la normativa laboral vigent.

Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Per a aquesta convocatòria s'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no seran subvencionables les substitucions, d’acord amb la base 5.1.2.

Per a aquesta convocatòria, les persones destinatàries són:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, considerant-se com a tals les que compleixin un o més dels següents requisits:
  • Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • Dones en situació de violència masclista.
  • Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  • Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
  • Dones desocupades no perceptores de prestació.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més,
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

A qui va dirigit

 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les corporacions de dret públic.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció, els centres especials de treball ni les empreses de treball temporal.