Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament de l'Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha obert la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament.

Convocant: 
Ajuntament de Sabadell
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 6 Setembre, 2012
Termini convocatòria: 
28/08/2012 fins 21/09/2012
Àmbit: 
Drets humans i Pau
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Finalitat: finançar projectes que es realitzin a països en vies de desenvolupament, els principals objectius dels quals siguin treballar per un món més just i solidari, per la pau i el respecte als drets humans, col·laborant a reduir les desigualtats entre els països del Nord i els països del Sud i contribuint a satisfer les necessitats bàsiques de tots els éssers humans i la dignificació de la vida de les persones.

Temàtiques:
1- Que promoguin el desenvolupament humà sostenible posant la principal atenció en la millora de les capacitats de les persones en les totes les seves dimensions, política, social, econòmica, cultural i ambiental.
2- Que promoguin la construcció de pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals i, alhora, que fomentin la governança a nivell local, potenciant l’enfortiment de les institucions municipals i la participació de la societat civil.
3- Que promoguin la lluita contra les desigualtats i l’eradicació de la pobresa.
4- Que promoguin l’empoderament de les dones d’una manera integral i en totes les temàtiques.

Presentació de projectes: el termini acaba el 21 de Setembre de 2012.
*El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà del dia de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà 25 dies naturals després (BOPB 27/08/2012).
**Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per convocatòria.

Partida pressupostària: 150.000 euros.

Més informació i documentació: al web de l'Ajuntament.

Consulta altres convocatòries de l'Ajuntament de Sabadell: Subvencions per projectes adreçats al col·lectiu jove