Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat a Barcelona 2021

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions a aquelles persones jurídiques i físiques que duguin a terme projectes, activitats i serveis al terme municipal de Barcelona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 22 Desembre, 2020
Termini convocatòria: 
07/01/2021 fins 27/01/2021
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Cohesió social i Interculturalitat
Consum i Comerç
Cooperativisme i Economia social
Cultura, Religió i Esport
Drets humans i Pau
Participació ciutadana i Polítiques socials
Pobresa i Exclusió social
Salut i Discapacitat
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Àmbits temàtics

 • Cultura, Esports, Educació i Cultura, Salut i Cures, Gent gran, Dones, Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció Comunitària i Associacionisme, Immigració -Acollida i Refugi, Civisme i Convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i /o diversitat funcional, Innovació Democràtica, Usos del Temps, Pluralisme Religiós i Conviccional, Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum, Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i Ciència i Universitats.

Les activitats o projectes que es subvencionin han de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar valors de civisme i convivència.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Altres finalitats que es determinin a la convocatòria.