Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis a la ciutat de Barcelona, 2022

Les activitats o projectes que es subvencionin han de fomentar activitats d'interès públic o social que estiguin incloses en alguna de les línies de subvencions aprovades al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 13 Desembre, 2021
Termini convocatòria: 
07/01/2022 fins 28/01/2022
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Cohesió social i Interculturalitat
Consum i Comerç
Cooperativisme i Economia social
Cultura, Religió i Esport
Gènere
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Tecnologia i Internet
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Les activitats i els projectes hauran de tenir per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat des del reconeixement de la diversitat d'expressions culturals.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar valors de civisme i convivència posant en valor la diversitat de la ciutat.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania en condicions d'equitat, garantint la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Promoure la perspectiva intercultural en el teixit associatiu de la ciutat.
 • Promoure l'aplicació dels principis de l'economia social i solidària i el consum responsable.
 • Fer front a l’emergència climàtica.
 • Promoure un sistema alimentari sa, just i sostenible.
 • Promoure els drets digitals i la innovació democràtica.
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.