Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic 2019

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 25 Setembre, 2019
Termini convocatòria: 
26/09/2019 fins 09/12/2019
Àmbit: 
Cultura i esports
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Entitats beneficiàries

 • Entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic o paleontològic.
 • Fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic o paleontològic.

Les actuacions que es portaran a terme podran ser, dins de cada eix prioritari del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, les següents:

 1. Eix prioritari 2:
  1. Projectes d'utilització i millora de les TIC, les aplicacions mòbils i multiplataforma, i tecnologies de realitat augmentada, per adaptar-se a les necessitats dels públics i participants culturals i augmentar-ne l'eficiència i la qualitat.
  2. Aplicació de les TIC per conèixer les preferències i característiques dels públics amb l'objectiu de millorar l'oferta de serveis: implantació d'eines per a l'explotació de dades.
  3. Desenvolupament de serveis de ticketing amb l'objectiu de millorar els serveis d'atenció al client.
  4. Projectes que fomentin la interacció ciutadana i la inclusió social amb els espais i equipaments del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic a través de les TIC, amb l'objectiu de maximitzar el benefici social de la cultura i estimular l'ús de les TIC i la participació cultural de la ciutadania.
  5. Desenvolupament de serveis personalitzables, proactius, fàcils d'usar i que incideixin en la millora de la qualitat i la seguretat.
 1. Eix prioritari 4:

Inversions en eficiència energètica als edificis, sempre que els fons s'assignin a les operacions que segueixin la Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding (Comissió Europea, febrer de 2014): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf, que requereix essencialment:

 • La valoració de les barreres que prevenen la renovació d'edificis.
 • La identificació i priorització de les categories d'edificis que s'han de tractar.
 • El nivell d'eficiència energètica que es vol assolir o la identificació de paquets de mesures i valoració d'opcions per a la renovació profunda.
 • El pla de seguiment dels impactes.
 1. Eix prioritari 6:
  1. Actuacions de restauració de monuments i de rehabilitació de conjunts històrics.
  2. Accions enfocades a la millora del coneixement i la conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic.
  3. Creació i rehabilitació d'infraestructures i equipaments que permetin la valorització del patrimoni cultural.
  4. Implementació i animació de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i al desenvolupament del patrimoni cultural.