Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions en l'àrea d'atenció a la gent gran

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat obre convocatòria de subvencions de l'àmbit propi del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Convocant: 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 30 Abril, 2014
Termini convocatòria: 
01/05/2014 fins 30/05/2014
Àmbit: 
Sanitat
Atenció social
Estructura i equipaments
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Serà subvencionable el manteniment, funcionament i activitats habituals d'entitats d'implantació estatal dedicades a l'atenció a gent gran.

El manteniment inclou el finançament de les despeses corrents en béns i serveis derivats del local en que s'ubiqui la seu social de l'entitat, obres de conservació, manteniment i petites reparacions no inventariables, així com subministraments, material fungible d'oficina i ofimàtica, correu i altres anàlegs.