Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats de dones rurals d'àmbit estatal, 2023

Ajuts per a la realització d'activitats d'especial interès per impulsar el paper de les dones en el desenvolupament rural.

Convocant: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 25 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
20/09/2023
Àmbit: 
Àmbit rural
Gènere
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Les subvencions consistiran en la celebració d'activitats, que tractaran sobre les següents temàtiques:

a) Emprenedoria, incorporació i manteniment de les dones en l'activitat econòmica del medi rural, incloent-hi el foment d'idees innovadores de negoci i l'eficiència en la gestió.
b) Accés a les oportunitats que ofereixen les ajudes, subvencions i instruments de finançament públic, com ara la Política Agrària Comuna (PAC) o els programes de desenvolupament rural, entre altres, així com oportunitats de finançament privat i col·laboració públic-privada.
c) Difusió de la titularitat compartida de les explotacions agràries i les potencialitats de l'agricultura familiar.
d) Accés de les dones a òrgans de governança d'organitzacions professionals agràries i cooperatives i altres entitats relacionades amb l'activitat agrària i el desenvolupament rural.
e) Accés i ús de les noves tecnologies aplicades per dones en el medi rural.