Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes, 2023

Adreçades a activitats dels àmbits de la democratització de les cures, de noves formes d'organització del temps i de l'equitat en els treballs; de prevenció i suport a l'erradicació de les violències masclistes; de prevenció de l'LGBTI-fòbia i d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI+; de promoció dels drets humans; d'igualtat de tracte i no-discriminació, i d'igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l'àmbit de les migracions, el refugi i l'antiracisme.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 25 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
28/07/2023 fins 15/09/2023
Àmbit: 
Cohesió social i Interculturalitat
Drets humans i Pau
Gènere
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Programes subvencionables:

A. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d'organització del temps i de l'equitat en els treballs

B. Programa de prevenció i suport per a l'erradicació de les violències masclistes

C. Programa de prevenció de l'LGBTI-fòbia i d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI+

D. Programa per a la promoció dels drets humans

E. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

F. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l'àmbit de les migracions, el refugi i l'antiracisme

G. Programa de polítiques de dones