Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats dedicades a l'àmbit penitenciari i justícia juvenil

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Justícia, obre convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a la realització de projectes i programes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i centres de la jurisdicció de menors, així com aquells destinats a l'execució de mesures penals a la comunitat i de medi obert.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 2 Maig, 2014
Termini convocatòria: 
03/05/2014 fins 01/06/2014
Àmbit: 
Atenció social
Educació i formació
Infància i joventut
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Són subvencionables els programes i projectes en els àmbits següents:

 • Direcció General de Serveis Penitenciaris:
 1. Programes de reinserció social en l’àrea de la salut mental i discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
 2. Programes de reinserció social en l’àrea sociosanitària.
 3. Programes de reinserció social en l’àmbit de l’educació social per dur a terme intervencions educatives de mediació intercultural.
 4. Programes de reinserció social en l’àmbit de l’educació social per dur a terme activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.
 5. Programes de reinserció social en l’àrea del voluntariat social.
 6. Programes de reinserció social en l’àrea de la intervenció preventiva i psicoterapèutica en conductes addictives.
 7. Programes de reinserció social d’intervenció psicoterapèutica i seguiment comunitari.
 8. Programes de reinserció social en l’àmbit comunitari per dur a terme activitats d’atenció i d’intervenció socioeducativa.
 9. Programes de reinserció social en l’àmbit comunitari per dur a terme activitats d’acolliment i d’intervenció socioeducativa en llars, cases i pisos.
 10. Programes d’intervenció en el marc del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones.
 11. Programes dirigits a la prevenció, intervenció i aplicació de noves metodologies dins del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques pels joves.

 • Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil:
 1. Programa de reinserció social en l’àrea de la intervenció preventiva i psicoterapèutica en conductes addictives.
 2. b) Programa de reinserció social en l’àmbit de l’educació social per dur a terme intervencions educatives de mediació intercultural.
 3. c) Programa de reinserció social en l’àmbit comunitari.