Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, any 2021

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim delucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, ja sigui per mitjà de convocatòries d'abast anual o pluriennal. Per projecte, s'entén aquell conjunt d'accions que s'emmarquen en una metodologia específica, una planificació, una execució i una avaluació. Els projectes tenen una temporalitat a mitjà i llarg termini. Per activitat, s'entén aquella acció determinada, concreta i de temporalitat curta.

Convocant: 
Institut Català de les Dones (ICD)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 17 Juny, 2021
Termini convocatòria: 
17/06/2021 fins 09/07/2021
Àmbit: 
Gènere
Infància, Joventut i Famílies
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Qui pot sol·lictar l'ajuda?

Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONG, etc.)

Dotació total de la convocatòria: 1.590.000,00 €